Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Ks. Zbigniew Grochowski, rezydent w naszej parafii, który przez prawie 6 lat studiował w Jerozolimie, planuje zorganizować - w dwóch terminach - pielgrzymkę do Ziemi Świętej, której sam byłby duchowym przewodnikiem (posiada na to odpowiednią licencję izraelską). Interesujące nas daty to 7-14 lutego 2015 i 18-25 kwietnia 2015 roku.